سایت اختصاصی شایان دیبا

هر کجا بوی خوش آید بُو بَرید
سوی آن سَر ک‌آشنای آن سَرید
هر کجا لطفی ببینی از کسی
سوی اصل لطف ره یابی بسی
این همه خُوش‌ها ز ِدریایی‌ست ژَرف
جُزو را بُگذار ُ بَر کُل دار طَرف
جَنگ‌های خَلق بهر خوُبی‌َ‌ست
برگ بی‌برگی نشان طوبی‌ست
خَشم‌های خَلق بهر آشتی‌ست
دام راحت دایماً بی‌ راحتی‌ست

 جلال‌الدین محمد بلخی(رومی)
با گفتاری حکیمانه و فیلسوفانه از
استاد الهی قمشه ای

یه دونه دلبر تو دنیا هست؛
یه دونه محبوب هستـ
یه دونه صاحب جمال هستـ
یه دونه رزاق هستـ
یک نفر هست که رفیق حقیقی ماست،
و او، اوست (خداست)Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 6 خرداد 1399برچسب:هر کجا بوی خوش آید بُو بَرید, توسط شایان دیبا