سایت اختصاصی شایان دیبا

آنان که به کنج عافیت بنشستند
دندان سگ و دهان مردم بستند
کاغذ ببریدند و قلم بشکستند
وز دستِ زبانِ حرف گیران رستند

سعدیShare this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 آذر 1399برچسب:کنج عافیت - شایان دیبا, توسط شایان دیبا