زن با شکوهترین و مظلومترین عنصر هستی است.

 

شایان دیبا

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 19 دی 1392برچسب:, توسط شایان دیبا