شب عاشقان

شب عاشقان بیدل

جه شبی دراز باشد

تو بیا

کز اول شب

در صبح باز باشد ...

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 27 بهمن 1393برچسب:, توسط شایان دیبا