کاش قانون جنگل بر بشر حاکم بود

شیر دادن روباه به توله خرسهایی که مادرشان در آتش سوزی استرالیا از بین رفته است

 

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 6 بهمن 1398برچسب: روباه - خرس - مهربانی, توسط شایان دیبا

همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست
گاهی نشانه قطع امید از سطح شعور اوست

میشل فوکو

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 بهمن 1398برچسب:میشل فوکو - شایان دیبا , توسط شایان دیبا