shayan diba

 

 

چه غریبانه میگذرد

 لحظه های تنهایی

از پس خاطرات پوسیده

لحظه ها را نمیشود پس زد

در هیاهوی اینسکوت رویایی

که به پژواک خسته لبها

تا کدامین دم اهورایی

میسراید کبوتر خسته

 نغمه های کبود دریایی

 

 

 

 

 

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 12 ارديبهشت 1394برچسب:, توسط شایان دیبا