و چه زیباست غربت

که با طلوع زیبای آفتاب پر مهر امید

چشمان خواب آلودم را نوازش کند

 

شایان دیبا

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط شایان دیبا