من بنده آن دمم که ساقی گوید

                 یک جام دگر بگیر و من نتوانم

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, توسط شایان دیبا