آتش دل

 

گل درخشنده

چهرهتابنده

غنچه در خنده

بلبل نعره زنان

هر که جوینده

باشد یابنده

دل دارد زنده

بس کن آه و فغان


ز جور مه رویان شکوه گر سازی
به ششدرمحنت مهره اندازی
همچون سالک دست خود بازی
همچون سالک دست خود بازی


Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 30 تير 1394برچسب:, توسط شایان دیبا