نمیخواهم جسم کسی را در آغوش بگیرم که قلبش در آغوش کس دیگری میتپد.

شایان دیبا

 

 

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 31 مرداد 1392برچسب:, توسط شایان دیبا