مرگ من روزی فرا خواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبار آلود و دور
یا خزانی خالی از فریاد و شور
مرگ من روزی فرا خواهد رسید
روزی از این تلخ و شیرین روزها

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, توسط شایان دیبا

 

آنروز که به آغوش خسته من پناهنده شدی
من تمام سرزمینم را به تو بخشیدم
و امروز که صاحب همه من شدی آوارگیم را به سخره مگیر

شایان دیبا

آغوش

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, توسط شایان دیبا

 

دنیا رو میشه رام کرد اگر آدمها خودشون اهلی بشن

شایان دیبا

 
 
 shayan diba
Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 21 شهريور 1392برچسب:, توسط شایان دیبا