حسرت از جنس بی خردی است.به نداشته هاتون حسرت نداشته باشید و به داشته هاتون اعتماد نکنید.همیشه وجودتونو در هر شرایطی بی نیاز احساس کنید و جز خودتون به هیچ کس و هیچ چیز دیگری بطور مطلق اعتماد نداشته باشید. 


شایان دیبا

حسرت

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 2 مهر 1392برچسب:, توسط شایان دیبا

 

جاودانگی حق انسانهای بزرگه

شایان دیبا

جاودانگی

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 2 مهر 1392برچسب:, توسط شایان دیبا