دوباره می سازمت وطن

دوباره می‌سازمت وطن
اگر چه با خشت جان خویش 
ستون به سقف تو می زنم، 
اگر چه با استخوان خویش 
دوباره می بویم از تو گُل، 
به میل نسل جوان تو 
دوباره می شویم از تو خون، 
به سیل اشک روان خویش

"سیمین بهبهانی"

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ جمعه 13 مهر 1397برچسب:دوباره می‌سازمت وطن , توسط شایان دیبا