کاش قانون جنگل بر بشر حاکم بود

شیر دادن روباه به توله خرسهایی که مادرشان در آتش سوزی استرالیا از بین رفته است

 

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 6 بهمن 1398برچسب: روباه - خرس - مهربانی, توسط شایان دیبا

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد