وقتی اسب های توانا اجازه ورود به میدان مسابقه را نداشته باشند
هر الاغی می تواند به خط پایان برسد

چرچیل

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 7 ارديبهشت 1399برچسب:خط پایان, توسط شایان دیبا

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد