بازی احمق ها

از همان روزهای نخست که ” جو بایدن ” با حیله و تقلب و دسیسه نتیجه انتخابات آمریکا را از آن خود کرد انتظار می رفت که جهان با او دیگر جای امنی نباشد. وقتی در پرونده روئسای جمهور دموکرات آمریکا دقیق می شویم به کمتر کسی بر می خوریم که باعث عظمت بیش از پیش آمریکا و ایجاد آستانه ای امن برای متحدان ایالات متحده شده باشند. بایدن به عنوان یک کهنه سیاست مدار احمق که حتی در نگاشتن یک متن سخنرانی هم عاجز است در زمره نالایق ترین آنهاست. لغو خودسرانه و دور از عقل و از سر لجاجت فرمانهای دونالد ترامپ رئیس جمهور اقتدار نمای آمریکا از سوی او و مذاکره با دشممنان دیرینه ایالات متحده و ماشات با مزدوران قسم خورده آنها و بال و پر دادن به گروههای تندرو در خاورمیانه و وقت گذرانی های بی هدف پشت میز مذاکره با دولت اسلامی ایران جملگی از اعمال بی خردانه او در سیاست خارجی تا به امروز بوده. در تازه ترین حماقت او می توان به خروج شتابزده و غیر عقلانی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان اشاره کرد. این عمل او باعث قدرت گرفتن گروههای افراطی طالبان در خاک افغانستان شد و این روزها با خطر سقوط دولت مرکزی در افغانستان مواجه هستیم. این موضوع حکوممت اسلامی ایران را صد گام در جهت تحقق رویای تاسیس اتحادیه اسلامی در منطقه و تجهیز آن برای رو در رویی با آمریکا و اتصال منابع و ذخایر مالی منطقه به روسیه و چین نزیکتر کرد . در واقع از منظری دیگر بایدن و متحدان لندن نشین او یک بار دیگر از دستان آمریکا برای اجرای نقشه های استعماری خود بهره بردند و نفوظ خود را با گروههای تحت امر خود بیشتر و بیشتر کردند.
جهانیان امروز شاهد بازگشت ابرقدرتها به دوران استعماری جدید هستند. با این تفاوت که بازیگران این عرصه را احمق ها به عهده گرفته اند و این موضوع خطر جنگ جهانی سوم و از بین رفتن نیم بیشتری از زمین را محتمل تر می کند.


شایان دیبا

Leave a Reply