طاعون سرخ

طاعون سرخ
خواننده، آهنگساز و ترانه سرا: شایان دیبا
تنظیم برای ارکستر: مَت اینسپایر

در طول تاریخ هر گاه هر تفکر سیاسی و اقتصادی با ریشه های مذهبی فارغ از هرگونه دین و آیین و مسلک آمیخته شد فرجامی جز دیکتاتوری و جنایت و جنگ و تباهی و خونریزی نداشت. در قرن بیستم خود کامگان سرخ ( رهبران کمونیست ) برای رسیدن به استثمار و استحمار توده ها ،گرایشات مارکسیستی و بعضا” فاشیستی خود را به دین و اعتقادات مذهبی گره زدند و زنجیره ای از جنایات ، فقر و فلاکت و بدبختی را برای جوامع پدید آوردند. اندیشه کمونیسم صرف نظر از ایرادات فاحش در راستای آزادی بنیان های کارگری، از دست زورگویان سرمایه دار پدید آمد غافل از اینکه این تئوری به راهی مناسب برای ترویج برده داری مدرن و پایان آزادی انسانها و تاسیس ساختار دیکتاتوری توسط رهبران فاسد بدل گشت.
از این رو آهنگ طاعون سرخ به سیر هشدار گونه این جریان مرگبار می پردازد و در موسیقی و ترانه سعی کرده ام زبان هنر و احساس را به کار بگیرم تا بیش از پیش نسل امروز سرزمینم را از این خطر آگاه سازم و مبین این تلخ کامی های پدید آمده به دست این اندیشه شیطانی باشم.
با آرزوی آزادی وطن از چنگال دیو سیرتان مذهبی
پاینده ایران و ایرانی

شایان دیبا
هجدهم مِی سال دو هزار بیست و دو میلادی
واشینگتن دی سی
ایالات متحده آمریکا

Leave a Reply