داخائو ، سرزمین ارواح

در ژانویه سال 2023 به همراه همسرم سفری تفریحی داشتیم به آلمان ودر شهر مونیخ میهمان یک دوست عزیز بودیم. در میانه این سفر ساعاتی را در یکی از اردوگاههای نگهداری محکومین در زمان آلمان نازی گذراندم. ساعاتی که ثانیه به ثانیه آن برایم چون قرنی می گذشت. داخائو مکانی بود که در آن مرزهای انسانیت دریده و روح اهریمن بر تار و پود این سرزمین تنیده شده بود. آلمان نازی پس از روی کار آمدن آدولف هیتلر ، صدراعظم خونخوار ، جاه طلب و خودکامه آلمان که با وعده نجات آلمان از سقوط اقتصادی از سوی مردم به ستوه آمده از فقر و فساد و گرسنگی انتخاب شده بود و قدرت را به دست گرفته بود ، از هر ظرفیتی برای سلطه بر بشر و به بند کشیدن انسانیت بهره می برد. داخائو از بزرگترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی بود که توسط رژیم نازی در سال ۱۹۳۳ در ۱۶ کیلومتری شمال مونیخ در نزدیکی شهر داخائو در ایالت بایرن آلمان ساخته شد. بیش از ۳۰٬۰۰۰ نفر از یهودیان، لهستانی‌ها، روس ها، و بسیاری از کشورهای دیگر در این اردوگاه به قتل رسیدند. این اردوگاه ۹۴ اردوگاه فرعی نیز داشت.از داخائو کتابهای بسیار و نقلهای فراوان شده که مخاطبان خود را به مطالعه آنها معطوف می سازم و در این مجال تصاویر و فیلمهایی که خود از این مکان مخوف تهیه نمودم را به محضر نگاه دوستان تقدیم می دارم. باشد که تاریخ عبرتی باشد برای خودکامگان معاصر و رهبران فاسد و اهریمن صف سراسر جهان مخصوصا ضحاکیان مذهبی در ایران زمین

شایان دیبا

فضای اداری اردوگاه کار اجباری

Leave a Reply