سیزده بدر فرخنده باد

از دیر باز سیزدهم فروردین روز با شکوه ما ایرانیان بوده و هست. هر قوم متجاوزی که بر پهنه سرزمین ما هجوم آورده و چند صباحی را بر خاک پاکمان جولان داده ، پیوسته سعی در نابودی میراث گرانبهای ما و از هم گسستن رشته‌های فرهنگی مان داشته. میراثی که در پیچ و تاب تاریخ پهلوانانه از آن پاسداری شده تا که امروز به دست ما برسد و ما نیز رسالت پاسداری را بجای آورده و بر دست آیندگان سپاریم. یقین که وحوش مذهبی و تفاله‌های قادسیه نیز چون پدران تازی خویش کمر به نابودی فرهنگ پر افتخار ما بسته‌اند. پس بر هر مرد و زنی که خون ایرانی در رگهایش می‌جوشد تکلیف است که در برابر این اهریمن صفتان بایستند و نوروز و سیزده بدر و همه جشنهای باستانی را ارج نهند و به زیبایی تمام بجای آورند. روز طبیعت روز نگهداشت مقام خداوندی ست. در این روز بر کوی و دمن بنشینید و بر بزرگی اهورا مزدا نیک بنگرید و از خاک و آب و درخت و سبزه مراقبت نموده و به نیکی بهره‌مند شوید و در حفظ آن کوشش کنید.
این همان چیزی ست که خونخواران مذهبی از آن بیم دارند .پس به پاس فرهنگ گرانبهای خویش بر آن باشید که افزونتر از پیش آنها را در تنگنای ناامیدی قرار دهید.
فرخنده باد سیزدهم فروردین

شایان دیبا
واشینگتن دی سی
ایالات متحده آمریکا
سیزدهم فروردین 1402

Leave a Reply