در آغوش خدا

رقص شکوفه‌های گیلاس در واشینگتن دی سی دل هر انسان اهل دلی را با خود به عمق زیبایی های الهی می کشاند. وقتی به ژرفای این همه زیبایی می نگرم خدا را می بینم. خدایی که از چشمان آلوده مال پرستان بی خرد در نهان ایستاده و به گمراهی مخلوقات مدهوش از زر و قدرت و پول ، خیره مانده. خدا را در برگ برگ این شکوفه‌ها ، در آواز پر رمز و راز هزار دستان ، در آبی آسمانها بسیار دیده‌ام و در آغوش گرفته‌ام. این لحظه مقدس را با شما خوبان تقسیم می‌کنم.

شایان دیبا

Leave a Reply