نوروز برای ما ایرانیان بیانگر آغازی دوباره است. گویی طبیعت و اجزای هستی فرصتی دوباره می یابند از برای پیمودن مسیر تکامل. آرزو میکنم در این فرصت تازه ، دلهایمان سرشار از نور معرفت و دانایی ، چشمهایمان مجالی یابند برای خوب دیدن و برگزیدن و پاهایمان قدرتی برای رسیدن به بلندای قله انسانیت. عبور […]

انیشتین به چارلی چاپلین گفت: می دانی آنچه که باعث شهرت تو شده چیست؟“این است که تو حرفی نمی زنی و همه حرف تو را می فهمند.”چارلی هم با خنده پاسخ داد: تو نیز می دانی آنچه باعث شهرتت شده چیست؟“این است که تو با اینکه حرف می زنی، هیچ کس حرفهایت را نمی فهمد.”اما […]

چهاردهم مارس برابر با بیست و چهارم اسفند سالروز مردی ست که پس از ١٣٠ سال حکمرانی فرومایگان و پادشاهان بی خرد و خونخوار قاجار ، ایرانی ویران ، از هم پاشیده و بیمار ، همراه با مردمانی عقب مانده و جامعه‌ای متحجر را تحویل گرفت و در مدت ١۵ سال به آن خراب آباد […]

Today is the birthday of Albert Einstein, the genius of physics. Albert Einstein was a person who challenged all the scientific equations of the scientists before him with his theories and opened a new window to science, knowledge and thinking. He completed Newton’s unfinished work and gave direction to many people’s lives. He has been […]

امروز تولد آلبرت اینشتین، نابغه فیزیک جهان است. آلبرت انیشتین فردی بود که با نظریه های خود تمامی معادلات علمی دانشمندان قبل از خود را به چالش کشید و دریچه جدیدی به سوی علم، دانش و تفکر گشود. او کارهای ناتمام نیوتن را تکمیل کرد و به زندگی بسیاری از مردم جهت داد. او سال […]

نام او بانو بود. اوست که متولد می سازد. اوست که پرورش می دهد و اوست که قدرت خلقت دارد. زمین از برای او زیبا شد. بستری سبز و آسمانی نیلگون از برای نمادی از الوهیت و پاکی. اهریمنان بدسرشت او را زن نام نهادند تا منیت او را به بند کشند. تا هویت خلقت […]

این حقیقت را بدان که در جامعه ، جاهلان دهان می گشایند و دانایان قلم. نادانها کلام خویش را فریاد می زنند و عاقلان کلام را می نویسند. از اینجاست که حرف احمق ها باد هوا می شود و کلام بزرگان کتاب شایان دیبا Know this fact that in society, the ignorant open their mouths […]

برای بیرون کردن آخوند از سرزمین خود ، نیازی به لشکر کشی های بین المللی و برانگیختن حس ترحم و دلسوزی غرب و شرق عالم بخود نیست. برای بیرون راندن قومی وحشی و بدوی و تفاله های قادسیه که بیش از هزار سال میهن ما را با قدوم خود ناپاک کرده اند، نیازی به وکالت […]

اتحاد و همبستگی رمز استواری و گامی ارزشمند و ضروری در عرصه هر جنگ و پیکاری است و پیوسته هر جامعه ای برای پیشبرد اهداف جمعی یقینا احتیاج به اتحاد و اتفاق دارد. اما مفهوم ائتلاف سیاسی این نیست که گروهی در جهت رسیدن به قدرت رهبری یک جامعه ، از بیرون مرزهای مبارزه و […]