از همان روزهای نخست که ” جو بایدن ” با حیله و تقلب و دسیسه نتیجه انتخابات آمریکا را از آن خود کرد انتظار می رفت که جهان با او دیگر جای امنی نباشد. وقتی در پرونده روئسای جمهور دموکرات آمریکا دقیق می شویم به کمتر کسی بر می خوریم که باعث عظمت بیش از […]

در کودکی واژه شهر سوخته را بسیار می شنیدم. آن روز ها چون سایر هم سن و سالهای خود با واژه آتش و خون کاملا آشنا بودم. رنگ سیاه و دود اسپند را به خوبی می شناختم. صدای پر سوز و گداز مرثیه و شیون و ناله نوای غریبی نبود. شهر سوخته مرا به یاد […]

در زمانه ای که معیار دوستیها و روابط آدمها مبتنی بر اصول انتفاعی گردیده و جمله انسانها از هر طبقه و جایگاه برای دوستی ها، محبت ها و با هم بودن هایشان فرمولهای خاص منفعت طلبانه تعریف می کنند جایگاه انسانیت و خصائص انسانی در محدوده های تصنعی و شکننده محصور می گردند و در […]

از زمان آغاز فعالیت تاکنون ، از جمله دغدغه های شایان دیبا زنده نگاه داشتن یاد و آثار گرانبهای بزرگان موسیقی برای نسل امروز بوده و هست. در این راستا و در تصمیمی مهم برای نخستین بار اقدام به بازخوانی اثری ارزشمند از استاد علی تجویدی بعنوان چهره ماندگار موسیقی ایران و همچنین یکی از […]