گاهی مرز دشمنایها در ایران خلاصه می‌شد به خارج از سر حدات مملکت. به بیگانگانی که قصد تجاوز به خاک ما را داشتند. به آنها اجنبی می‌گفتند و این واژه خلاصه آن چیزی بود که ما از دشمن در ذهن و جان داشتیم. سپس مرز دشمنی ها پس از شورش وحشیانه و مبتذل سال پنجاه […]

زن ستیزی در زمره معضلاتی ست که از بدو پیدایش فرهنگ یعنی حدود هفتاد هزار سال پیش تاکنون در جوامع بشری وجود داشته. زن در اعصار مختلف تاریخ در ملل گوناگون جنس دوم شناخته شده و مردان بعنوان حاکمان مطلق سرنوشت جوامع ، وحشیانه، مستبدانه و گرگ وار فرمان رانده اند. هر از گاهی زن […]

جناب مستطاب ، زنده یاد استاد ابوالحسن خان صبا، فرزند ابوالقاسم کمال‌السلطنه به سال ۱۲۸۱ خورشیدی در خانواده‌ای آشنا به موسیقی و اهل ادب و هنر متولد گردید. پدرش، کمال‌السلطنه، پزشک، ادیب و دوست‌دار موسیقی بود. او سه‌تار را به نیکی می‌نواخت و نخستین استاد پسرش بود. صبا نخستین آموزه های موسیقی را از پدر […]

در فرهنگ سرزمین ما پند و نصیحت و راهنمایی افراد جایگاه ویژه ای دارد اما متأسفانه پس از انقلاب ۵٧ تا کنون هر اندازه زمان سپری شده ما بیشتر و بیشتر از فرهنگ نقد و پند و اندرز و راهنمایی و هدایت صحیح فاصله گرفته ایم. نقد لازمه حیات اجتماعی ست و هر میزان انتقاد […]